FPT: Lĩnh vực bán lẻ có tỷ suất lợi nhuận cao

FPT cho biết, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng của FPT trong 6 tháng đầu năm với mức tăng 32% về doanh thu.

Trong 6 tháng qua, FPT đã mở thêm 66 cửa hàng trên toàn quốc, tiếp tục tăng thị phần trong các ngành hàng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 17.818 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) là 1.258 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 862 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch lũy kế. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.881 đồng, tương đương 102% kế hoạch lũy kế. Tuy vậy, các chỉ tiêu lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do các yếu tố đã được tính đến trong kế hoạch, gồm khối công nghệ ghi nhận ít doanh thu hơn cùng kỳ từ thị trường trong nước do thị trường chưa hồi phục; khối viễn thông hoàn thành dự án quang hóa tại các tỉnh thành lớn và đang trong giai đoạn phân bổ chi phí.

Trong 6 tháng đầu năm, FPT mở thêm 66 cửa hàng trên toàn quốc.

FPT cho biết, lĩnh vực phân phối bị giảm doanh thu phân phối iPhone cho các khách hàng lớn. Cho dù vậy, lĩnh vực bán lẻ cùa FPT tiếp tục là điểm sáng của hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm với mức tăng 32% về doanh thu và 38% về LNTT, đạt tương ứng 104% và 113% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, FPT mở thêm 66 cửa hàng trên toàn quốc, tiếp tục tăng thị phần trong các ngành hàng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng. Trước đó, FPT cho biết tính bình quân mỗi ngày hệ thống FPT Shop đạt doanh thu hơn 27 tỷ đồng. Với các cửa hàng trong hệ thống mở cửa 14 giờ mỗi ngày thì bình quân mỗi giờ, FPT Shop thu về gần 2 tỷ đồng.

FPT cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 2.713 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% và 377 tỷ đồng LNTT, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đóng góp lớn nhất là từ lĩnh vực xuất khẩu phần mềm với doanh thu tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch lũy kế.

Đặc biệt thị trường Nhật – thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong các năm trở lại đây với mức tăng ấn tượng 52% so với 6 tháng đầu năm 2015 tính theo đồng USD (đã loại ảnh hưởng tăng giá của đồng Yên Nhật).

Nguồn ICT News