6 tháng, Dược Hậu Giang báo lãi gần 300 tỷ đồng, hoàn thành 44,1% kế hoạch năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 của CTCP Dược Hậu Giang cho biết, doanh thu thuần của công ty đạt gần 875 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ tăng 2% giúp lợi nhuận gộp tăng tới 20,6%, đạt hơn 390 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp đôi, đạt gần 15 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền gửi) trong khi chi phí tài chính chỉ tăng hơn 5%, lên gần 21,3 tỷ đồng.

Kỳ này công ty phát sinh thêm khoản lỗ từ công ty liên kết nửa tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 66% và 6,2%. Trong kỳ, công ty đã dành tới gần 58 tỷ đồng cho chi phí nhân viên (tăng gấp 5 lần cùng kỳ) và gần 61 tỷ đồng cho chi phí quảng cáo (tăng 51,5%).

Ảnh minh họa.

Khoản thu nhập khác của Dược Hậu Giang giảm mạnh từ mức 25,2 tỷ đồng trong quý II/2015 xuống còn vỏn vẹn 7,8 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc quý II/2016, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 168,4 tỷ đồng, giảm 6,6% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 147,4 tỷ đồng, giảm 1,3%, EPS đạt 1.522 đồng/cổ phiếu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang đạt tổng doanh thu 1.690 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 299,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15,1% và 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, DHG đặt kế hoạch doanh thu 3.733 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 679 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành lần lượt 45,3% và 44,1% các mục tiêu đề ra.

Tại ngày 30/6/2016, tiền và các khoản tương đương tiền của DHG giảm 35,6% so với đầu năm, chỉ còn gần 271 tỷ đồng trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng 64,8%, lên hơn 836 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn hơn 688 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của công ty đang là 0,43 lần.

Trần Thúy
Nguồn Trí thức trẻ