Vinamilk báo lãi gần 5.000 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch năm

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 soát xét.

Cụ thể, Vinamilk ghi nhận 12.449 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý này, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.815,4 tỷ đồng, tăng gần 29%.

Lũy kế 6 tháng, Vinamilk đạt 22.782 tỷ đồng doanh thu và 4.972,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 18,6% và 33%.

Doanh thu Vinamilk sau 6 tháng đã vượt 1 tỷ USD.

Kế hoạch năm 2016, Vinamilk đặt chỉ tiêu doanh thu 44.560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.266 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty hoàn thành lần lượt 51% và 60% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

6 tháng đầu năm, Vinamilk chi hơn 1.418 tỷ đồng để hỗ trợ và hoa hồng cho nhà phân phối, đồng thời chi 891 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo, tăng mạnh lần lượt 35% và 13% so với cùng kỳ.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cho phép Vinamilk không giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư