Vietcombank báo lãi trước thuế năm 2016 hơn 8.200 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ

Năm 2017, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% so với thực hiện năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương đạt 9.200 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng cả năm 2016 của ngân hàng đạt 14.605 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Dự phòng rủi ro đã trích 6.392 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng dư nợ xấu.

Kết thúc năm 2016, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2016, huy động vốn đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015, đạt 104% kế hoạch năm. Trong đó, huy động vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15,5%, SME tăng 51,3% và thể nhân tăng 18,6%.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan, đạt 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch năm. Vietcombank cho biết, tín dụng khách hàng doanh nghiệp đã tăng trưởng chậm lại (8,6%) trong khi tín dụng SME và tín dụng thể nhân tăng mạnh, tương ứng tăng 39% và 48,8%. Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn được giữ ở mức 44,8% tổng dư nợ.

Tỷ lệ nợ xấu 1,44%, giảm 0,4% so với cuối 2015. Trong đó, dư nợ nhóm 2 của ngân hàng ở mức 7.422 tỷ đồng, giảm 2.033 tỷ đồng so với cuối 2015 (tương đương giảm 21,5%). Tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 1,57%, giảm 0,8 điểm % so với 2015. Dư nợ xấu nội bảng là 6.787 tỷ đồng, giảm 309 tỷ đồng so với 2015 (giảm 4,4%). Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.267 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra.

Hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 10,29%, tỷ lệ quĩ DPRR/nợ xấu duy trì ở mức 121%.

Năm 2017, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% so với thực hiện năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương đạt 9.200 tỷ đồng.

Kim Tiền
Nguồn Trí thức trẻ