Traphaco báo lợi nhuận năm 2016 đạt gần 211 tỷ đồng

Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch tổng doanh thu 2.100 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm, nhưng công ty đã vượt được mục tiêu lãi ròng 210 tỷ đồng.

CTCP Traphaco (mã TRA) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2016 với doanh thu thuần hơn 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn bán hàng giảm tới 22,3% khiến lợi nhuận gộp thu về tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 259 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi, lên 6,7 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng 33,3%, lên 20,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng lần lượt 17,7% và 26%, lên 116,4 tỷ đồng và 55,3 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý IV/2016, TRA ghi nhận lợi nhuận sau thuế 57,5 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 56,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9%.

Tính cả năm 2016, TRA đạt doanh thu 2.006 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 228 tỷ đồng, tăng 11,8%. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 210,6 tỷ đồng. Với kết quả này, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch tổng doanh thu 2.100 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm, nhưng công ty đã vượt nhẹ mục tiêu lãi ròng 210 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2016, tổng tài sản của TRA đạt hơn 1.357 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 41,2%, còn hơn 203 tỷ đồng trong khi các khoản phải thu tăng 35,9%, lên hơn 382 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn 305 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng nhẹ 4,3% so với đầu năm, lên 343 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng nguồn vốn.

Trần Thúy
Nguồn BizLive