Doanh thu chuỗi Điện máy Xanh tăng 148% sau 4 tháng đầu năm

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2017 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, MWG đạt doanh thu 20.729 tỷ đồng sau 4 tháng, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động và chuỗi Điện máy Xanh chứng kiến doanh thu tăng lần lượt 27% và 148%, đạt tương ứng 11.823 tỷ đồng và 8.694 tỷ đồng. Còn chuỗi Bách hóa Xanh ghi nhận 212 tỷ đồng.

MWG báo doanh thu đạt 20.729 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 723 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm nay.

Trong khi đó, mảng online giúp MWG có được 1.699 tỷ đồng doanh thu sau 4 tháng, tăng 92%.

Lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm đạt 723 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Kết thúc 4 tháng đầu năm, MWG đã hoàn thành 33% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

4 tháng đầu năm, MWG đã mở thêm tổng cộng 190 siêu thị mới trên cả nước, trong đó có 50 siêu thị Thế Giới Di Động, 102 siêu thị Điện máy Xanh và 38 siêu thị Bách hóa Xanh. Tính đến cuối thàng 4, doanh nghiệp này có 1.444 siêu thị đang phục vụ khách hàng với hơn 1.000 là siêu thị bán lẻ di động.

Trường Văn

Trường Văn / Nikkei
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư