[Infographic] Top 5 công ty thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới 2017

Theo Forbes Global 2000, danh sách hàng năm và toàn diện về các công ty đại chúng mạnh nhất thế giới, Nestle, Pepsi và Coca-Cola là 3 công ty thực phẩm và đồ uống hàng đầu.

Xếp hạng trong Forbes Global 2000 được tính theo điểm tổng hợp của doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường của 2.000 công ty. Đứng đầu tất nhiên là các công ty thuộc lĩnh vực như tài chính hay công nghệ. Tuy vậy trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống nhiều cái tên quen thuộc như Nestle, Pepsi và Coca-Cola cũng góp mặt. 5 công ty lớn nhất trong mảng này cũng giành thứ hạng cao trong bảng tổng sắp.

Trang Hồ / Forbes
Nguồn Người đồng hành