TV truyền thống đang dần "nhường sân" cho Internet

Thời gian trung bình một người sử dụng Internet ngày càng tăng lên, trong khi thời gian xem TV có dấu hiệu đi xuống.

Theo báo cáo mới đây của công ty truyền thông Zenith, trung bình mỗi người trên thế giới dành 7,5 giờ đồng hồ mỗi ngày để xem TV, sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông khác.

Trong nhiều thập kỷ qua, TV truyền thống luôn giữ vững vị trí dẫn đầu xét về khía cạnh nền tảng cung cấp nội dung và thông tin cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet (bao gồm cả việc kết nối qua smartphone và máy tính để bàn), triều đại của TV có vẻ sắp đến hồi kết thúc.

Năm 2010, thời gian trung bình một người xem TV nhiều hơn sử dụng Internet là 123 phút/ngày. Khoảng cách này rút ngắn còn 30 phút vào năm 2016. Zenith dự báo đến năm 2018, chênh lệch giữa thời gian xem TV và kết nối Internet mỗi ngày chỉ còn là 7 phút.

Biểu đồ dưới đây cho thấy TV đang dần "nhường sân" cho Internet.

Thanh Tâm / Statista.com
Nguồn Người đồng hành