MWG lãi gần 900 tỷ đồng sau 5 tháng

5 tháng đầu năm, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mả MWG) đạt 25.933 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó doanh thu online đạt 2.181 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ chuỗi bán lẻ điện thoại Thế Giới Di Động vẫn chiếm phần lớn với 14.692 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Chuỗi bán lẻ Điện máy Xanh tăng trưởng 140% khi đạt mức doanh thu 10.943 tỷ đồng. Chuỗi Bách hóa Xanh cũng đóng góp 299 tỷ đồng vào doanh thu của MWG.

Theo đó, MWG báo lợi nhuận sau thuế đạt 896 tỷ đồng sau 5 tháng đầu năm, tăng 28%.

Ảnh: Thanh Hải / Báo Mới.

Với kế hoạch 63.280 tỷ đồng doanh thu và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp này đã hoàn thành 41% kế hoạch kinh doanh năm 2017 sau 5 tháng.

Trong vòng 5 tháng đầu tiên, MWG đã mở thêm 223 siêu thị mới trên cả nước, trong đó chuỗi Điện máy Xanh chiếm tới 117 siêu thị, chuỗi Thế Giới Di Động mở thêm 58 siêu thị mới và chuỗi Bách hóa Xanh mở thêm 48 siêu thị mới.

Tính đến cuối tháng 5, MWG có tổng cộng 1.477 siêu thị trong đó hơn 1.000 siêu thị là Thế Giới Di động.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư