Dược Hậu Giang muốn nới room ngoại lên 100%

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa có quyết định sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

DHG cũng sẽ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ CTCP Dược Hậu Giang.

Hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DHG là 49%. Tỷ lệ này mới được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mới đây.

Báo cáo thường niên 2016 của DHG cho biết, hiện SCIC đại diện Nhà nước nắm 43,31% cổ phần tại DHG. Trong khi đó, cổ đông ngoại lớn nhất là Taisho (Nhật Bản) đang nắm 24,44% cổ phần.

Về kế hoạch thoái vốn của SCIC, tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, ông Hoàng Nguyên Học, Chủ tịch HĐQT DHG đồng thời cũng là Phó Tổng Giám đốc SCIC, cho biết SCIC sẽ xem xét việc thoái vốn nhưng trong ngắn hạn 2-3 năm thì chưa có kế hoạch.

Còn theo đại diện của Taisho là ông Jun Kuroda, Taisho đã thực hiện nhiều thương vụ M&A trong các năm qua, tuy nhiên đối với DHG, Taisho không có ý định thâu tóm và muốn hợp tác phát triển cùng DHG.

HĐQT DHG cũng quyết định thay đổi chủ trương từ giải thể Công ty TNHH MTV TOT Pharma, công ty con 100% vốn DHG Pharma, sang chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ công ty này. Đồng thời, thống nhất nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược Sông Hậu (SH Pharma) từ 51% từ 100%.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư