4 công ty Dược hàng đầu: Chỉ có 2 công ty vượt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng

6 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang và Imexpharm chỉ hoàn thành lần lượt 43% và 46,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm. Trong khi đó, Dược Hà Tây và Dược phẩm OPC hoàn thành hơn 81% và 56,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Dù vậy, cả 4 công ty vẫn duy trì được trạng thái tăng trưởng.

Hoạt động kinh doanh đồng loạt tăng trưởng

CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017. Theo đó, doanh thu thuần quý II đạt 925,7 tỷ đồng, tăng 5,7%; 6 tháng đạt 1.808 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp quý II đạt 420,8 tỷ đồng, tăng 8,5%; 6 tháng đạt 816,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý II và 6 tháng lần lượt đạt 179,6 tỷ đồng và 352,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,07% và 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 360 tỷ đồng, riêng quý II đạt 186 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt 358,9 tỷ đồng. Năm 2017, DHG đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 820 tỷ đồng. Với kết quả trên, 6 tháng đầu năm DHG chỉ hoàn thành gần 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dược Hậu Giang cho biết, công ty nhận được chính sách ưu đãi thuế TNDN tại Nhà máy mới dược phẩm – Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG) và Nhà máy mới bao bì (Công ty TNHH MTV In bao bì DHG). Tổng số tiền ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2017 đạt hơn 49 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ gần 23 tỷ đồng, qua đó tác động làm lợi nhuận sau thuế tăng mạnh.

Nguồn: Báo cáo tài chính, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Tài liệu ĐHĐCĐ.

Trong khi đó, CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã DHT) cho biết quý II doanh thu thuần đạt 333,9 tỷ đồng, tăng 17,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 19,1 tỷ đồng, tăng 43,3% so với quý II/2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 664,1 tỷ đồng, tăng 19,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 36,6 tỷ đồng, tăng 49,4% so với 6 tháng đầu năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng hợp nhất đạt 29,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt 27,8 tỷ đồng.

Năm 2017, DHT đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm DHT đã hoàn thành hơn 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã IMP) cũng công bố báo cáo tài chính quý II/2017. Theo đó, trong quý II, doanh thu thuần đạt 275,8 tỷ đồng, tăng 16,7%; lợi nhuận gộp đạt 121,4 tỷ đồng, tăng 26%; lợi nhuận thuần đạt 42,7 tỷ đồng, tăng 73,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 33,9 tỷ đồng, tăng 74,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, IMP đạt 500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 74,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 59,8 tỷ đồng, tăng hơn 47% so với cùng kỳ trước.

Năm 2017, IMP đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng. Với kết quả nói trên, 6 tháng đầu năm, IMP hoàn thành 46,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cùng trong nhóm tăng trưởng lợi nhuận cao, CTCP Dược phẩm OPC (mã OPC) cho biết, quý II doanh thu thuần hợp nhất đạt 208,8 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20,9 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 489,8 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận trước thuế đạt 58 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 19,3% so với 6 tháng đầu năm 2016.

Năm 2017, OPC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 103 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm OPC đã hoàn thành 56,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hình bản quyền bởi StockUnlimited.

Lợi nhuận tăng nhờ doanh thu tăng và biên lợi nhuận cải thiện

Theo Dược Hà Tây, quý II lợi nhuận tăng mạnh nhờ doanh thu thuần tăng và tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu quý II/2017 đạt mức 14,5% so với cùng kỳ năm trước là 13,5%; thu nhập khác tăng gần 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Imexpharm cho biết, quý II doanh thu thuần tăng 16,7%; lợi nhuận sau thuế tăng 74,8% so với cùng kỳ năm trước là do công ty tiếp tục mở rộng thị trường, doanh số hàng IMP tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, IMP cơ cấu lại danh mục sản phẩm bán ra, tập trung vào các sản phẩm chủ lực có giá trị và lợi nhuận biên cao, tỷ trọng của hàng Imexpharm trong tổng doanh thu thuần tăng, nên lợi nhuận gộp tăng.

Hơn nữa, các khoản đầu tư tài chính có hiệu quả - nhận cổ tức, tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi tốt làm doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh đã giúp cho lợi nhuận cuối cùng của IMP tăng mạnh.

Còn OPC cho rằng, lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do doanh thu tăng và tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu giảm 2,91% so với cùng kỳ năm trước.

Hồng Quân
Nguồn BizLive