Digiworld: Có Xiaomi, lãi quý II tăng 77% đạt 20,4 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm DGW đạt 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 52,7% kế hoạch năm. Digiworld cho biết, lợi nhuận quý II tăng trưởng ấn tượng nhờ chiến lược tái cơ cấu hợp lý, thay đổi cơ cấu sản phẩm trong nhóm ngành điện thoại.

CTCP Thế giới số - Digiworld (mã DGW) đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2017. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20,4 tỷ đồng, tăng 77% s với cùng kỳ năm trước dù cho doanh thu thuần đạt 791 tỷ đồng, giảm 15,8% so với quý II/2016, chủ yếu do doanh thu mảng điện thoại di động giảm đến 57,6%.

Theo Digiworld, lợi nhuận quý II tăng trưởng ấn tượng nhờ chiến lược tái cơ cấu hợp lý, cụ thể đã thay đổi cơ cấu sản phẩm trong đó nhóm ngành điện thoại đã được DGW tập trung kinh doanh các dòng sản phẩm sử dụng gói dịch vụ phát triển thị trường (MES) để thúc đẩy biên lợi nhuận. Quý II, DGW cũng bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ thương hiệu Xiaomi.

Bên cạnh đó, nhóm ngành hàng thiết bị văn phòng tiếp tục tăng trưởng mạnh và gia tăng đóng góp vào lợi nhuận chung; cùng với đó là sự tăng trưởng ổn định từ các dòng sản phẩm hiện tại; đóng góp lợi nhuận từ các sản phẩm mới như LG.

Hơn nữa, chi phí quản lý doanh nghiệp đã được cắt giảm do tái cơ cấu bộ máy nhân sự, tinh gọn hơn; công nợ được quản lý tốt hơn nên tối ưu trong sử dụng dòng tiền, tiết kiệm chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DGW đạt doanh thu 1.552 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 29 tỷ đồng, hoàn thành 52,7% kế hoạch năm. Digiworld cho biết trong quý III/2017, công ty sẽ đưa nhóm ngành hàng mới “chăm sóc sức khỏe” vào hoạt động.

Hồng Quân
Nguồn BizLive