Hanoimilk: Tại sao quý II chỉ lãi hơn 40 triệu đồng?

Báo cáo tài chính quý II/2017 của CTCP Sữa Hà Nội (Hanoimilk - mã HNM) cho biết doanh nghiệp chỉ lãi 44 triệu đồng trong quý này.

Theo báo cáo, doanh thu thuần của HNM quý II đạt được xấp xỉ con số cùng kỳ năm ngoái là hơn 45 tỷ đồng. Thậm chí nhờ giá vốn giảm, lợi nhuận gộp quý II còn tăng 16% so với cùng kỳ 2016, đạt 13,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế thu về quý này chỉ đạt 44 triệu đồng, bằng 13% đạt được quý II/2016. Lũy kế 6 tháng, công ty lãi hơn 254 triệu đồng trong khi 6 tháng đầu năm ngoái đã lãi hơn 1,1 tỷ.

Lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế thu về lại khá "bèo bọt". Tại sao lại như vậy? Nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh doanh nghiệp, có thể thấy rất rõ việc điều chỉnh các hạng mục chi phí của công ty trong giai đoạn vừa qua.

Tiền và các khoản tương đương tiền của HNM tính đến 30/6/2017.

Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm thì chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng.

Đặc biệt là chi phí bán hàng, riêng quý II đã chiếm tới 7,5 tỷ đồng (cùng kỳ là 5,8 tỷ), cho thấy HNM đã bắt đầu chú ý hơn tới việc đẩy mạnh thương hiệu, quảng bá cho sản phẩm.

Tuy nhiên chi phí tài chính, ở đây toàn bộ là chi phí lãi vay cũng đã tăng nhanh hơn khi chiếm tới 3,1 tỷ đồng. Tính đến cuối quý II, HNM đang vay tài chính ngắn hạn hơn 133 tỷ đồng và dài hạn hơn 25 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương của Hanoimilk lại tăng 66% trong 6 tháng, ở mức 3 tỷ đồng. Hơn nửa trong đó đã được công ty mang đi gửi ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Bảo Vy
Nguồn BizLive