4 tháng, FPT lãi tăng 34%

So với 4 tháng năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận của FPT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương.

FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018. Theo đó, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.526 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.094 tỉ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu và LNTT của FPT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương. Còn nếu so sánh dựa trên số liệu cùng kỳ, khi FPT còn hợp nhất kết quả kinh doanh với FPT Retail và Synnex FPT thì LNTT của FPT tăng 21%. Riêng lợi nhuận sau thuế của FPT đạt đạt 919 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tính ra, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của FPT là 1.367 đồng, tăng 24%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 16,8%, bằng 2,4 lần so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu kinh doanh, khối công nghệ ghi nhận doanh thu cao nhất, đạt lần lượt 3.433 tỉ đồng còn lợi nhuận góp 369 tỉ đồng, tăng tương ứng 28% và 36% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm giữ vai trò chủ đạo. Còn khối viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 2.709 tỉ đồng, LNTT đạt đạt 455 tỉ đồng, tăng 12%..

FPT cũng ghi nhận động lực tăng trưởng từ thị trường toàn cầu. Kết thúc 4 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 2.453 tỉ đồng doanh thu, tăng 25% và 378 tỉ đồng LNTT, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Hiện doanh thu từ thị trường nước ngoài đóng góp 38% tổng doanh thu toàn Tập đoàn, tăng 22% so với cùng kỳ.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư