10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới

Trong 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2018 có 4 đại diện của Đức, 4 đại diện của Nhật Bản và 2 hãng xe Mỹ.

Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng những thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2018. Trong ngành công nghiệp ôtô, Toyota dẫn đầu với giá trị thương hiệu 44,7 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2017.

1. Toyota

Toyota

 • Xếp hạng trong Top 100: 9
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 44,7 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 9%
 • Quốc gia: Nhật Bản

2. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

 • Xếp hạng trong Top 100: 13
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 34,4 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 18%
 • Quốc gia: Đức

3. BMW

BMW

 • Xếp hạng trong Top 100: 20
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 31,4 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 9%
 • Quốc gia: Đức

4. Honda

Honda

 • Xếp hạng trong Top 100: 24
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 25,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 6%
 • Quốc gia: Nhật Bản

5. Audi

Audi

 • Xếp hạng trong Top 100: 37
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 14,8 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 5%
 • Quốc gia: Đức

6. Ford

Ford

 • Xếp hạng trong Top 100: 42
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 14,1 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 3%
 • Quốc gia: Mỹ

7. Chevrolet

Chevrolet

 • Xếp hạng trong Top 100: 56
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 11,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 11%
 • Quốc gia: Mỹ

8. Porsche

Porsche

 • Xếp hạng trong Top 100: 58
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 11 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 14 %
 • Quốc gia: Đức

9. Lexus

Lexus

 • Xếp hạng trong Top 100: 69
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 9,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 4%
 • Quốc gia: Nhật Bản

10. Nissan

Nissan

 • Xếp hạng trong Top 100: 70
 • Giá trị thương hiệu năm 2018: 9,4 tỷ USD
 • Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2017: 5%
 • Quốc gia: Nhật Bản

Linh Lam
Nguồn Người đồng hành