Châu Á Thái Bình Dương đạt 3 giải Creative Ecommerce Cannes Lions 2018

Chiến dịch 'Sweet Change' của McCann thực hiện cho Paytm đã mang về cho khu vực châu Á Thái Bình Dương một giải Vàng và một giải Bạc Creative Ecommerce Cannes Lions 2018.

Giải Grand Prix hạng mục Creative Ecommerce đã thuộc về McCann London với chiến dịch 'Xbox Design Lab Originals: the Franchise Model' thực hiện cho Microsoft.

Ở hạng mục này, ban tổ chức đã trao tổng cộng 4 giải Vàng, 4 giải Bạc và 4 giải Đồng, 3 trong số đó đã thuộc về châu Á Thái Bình Dương.

McCann Ấn Độ đã dành được một giải Vàng và một giải Bạc với chiến dịch 'Sweet Change' thực hiện cho Paytm. Giải Đồng còn lại thuộc về Che Proximity Australia với chiến dịch 'Making the List' thực hiện cho Lego.

Chiến dịch 'Sweet Change' của McCann thực hiện cho Paytm.

Kim Huy / Brands Vietnam
Nguồn Campaign Asia