Thế giới di động đạt doanh thu gần 45.000 tỷ đồng sau 6 tháng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thế giới di động đạt doanh thu thuần 44.570 tỷ đồng – tăng 43%, trong đó doanh thu Online đạt 5.540 tỷ đồng – tăng 117%; Lợi nhuận sau thuế 1.540 tỷ đồng – tăng 44% so với cùng kỳ 2017. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 4.771 đồng.

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018 với doanh thu thuần 21.807 tỷ đồng – tăng 39%; Lợi nhuận sau thuế 732 tỷ đồng – tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần 44.570 tỷ đồng – tăng 43%, trong đó doanh thu Online đạt 5.540 tỷ đồng – tăng 117%; Lợi nhuận sau thuế 1.540 tỷ đồng – tăng 44% so với cùng kỳ 2017. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 4.771 đồng.

So với kế hoạch doanh thu 86.390 tỷ đồng và lợi nhuận sau thế 2.603 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 52% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa năm.

Về cơ cấu doanh thu, Chuỗi Điện Máy Xanh (bao gồm Trần Anh) đóng góp 56% doanh thu thuần của MWG với 24.949 tỷ đồng, tiếp theo là chuỗi Thế Giới Di Động với 24.949 tỷ đồng (chiếm 41%) và Bách Hóa Xanh với 1.552 tỷ đồng (chiếm 3%).

Nhóm sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, phụ kiện đóng góp 55% doanh thu thuần của MWG, tiếp theo là nhóm sản phẩm điện tử, điện lạnh và gia dụng với 40%. Nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng đóng góp 3%, còn lại 2% thuộc về các dịch vụ khác.

Trong tháng 6/2018, TGDĐ tiếp tục chuyển đổi 3 cửa hàng sang ĐMX mini. Kể từ khi có định hướng chuyển đổi mô hình để khai thác những vị trí có tiềm năng tăng doanh thu, đã có trên 80 cửa hàng TGDĐ được chuyển đổi sang ĐMX trong năm 2017 đến hết 30/6/2018. Tính tới cuối tháng 6, chuỗi TGDĐ có 1.058 cửa hàng, ĐMX có 724 cửa hàng và BHX có 384 cửa hàng.

Điểm đáng chú ý là mức doanh thu bình quân tính cho các cửa hàng BHX đã hoạt động tối thiểu 30 ngày hiện đạt trên 850 triệu đồng/cửa hàng. Theo đánh giá của CTCK HSC thì điểm hòa vốn của BHX vào khoảng 800 triệu đồng/tháng và như tính toán trên thì BHX hiện có thể đã bắt đầu có lãi.

Minh Anh
Nguồn Trí thức trẻ