[Infographic] Tầm ảnh hưởng của Instagram đến sức mua của người tiêu dùng

Quảng cáo không chỉ còn là trả tiền cho các biển báo. Hầu hết người tiêu dùng hiện tìm kiếm sản phẩm mới trên Internet, khiên các mạng xã hội trở thành nền tảng mới để nhà sản xuất tiếp cận khách hàng.

Rất nhiều người tiêu dùng có ít nhất một tài khoản mạng xã hội và các nhà phát triển thị trường đang chuyển sự chú ý đến nền tảng này. Sau Facebook, Twitter, YouTube, Instagram đang dần trở thành nền tảng quan trọng tiếp theo cho bán hàng.

Từ năm 2014 đến năm 2017, Instagram có tăng trưởng người dùng 350%, vượt xa Facebook và YouTube. Nền tảng này còn có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người dùng. Hơn 70% tài khoản Instagram thường ra quyết định mua sắm dựa vào thứ họ thấy trên mạng xã hội này.

Daily Infographic
Nguồn Người đồng hành