Manulife Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) chính thức bổ nhiệm ông Kim Fleming đảm nhận vị trí Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Manulife Việt Nam kể từ ngày 16/07/2018.

Ông Kim Fleming sinh ra và lớn lên tại Canada. Ông có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên ngành nghiệp vụ kinh doanh. Trong quá trình sự nghiệp của mình, ông cũng đạt những chứng chỉ tư vấn tài chính chuyên nghiệp như Chartered Life Underwriter (khai thác viên bảo hiểm nhân thọ có cấp bậc), Chartered Financial Consultant (tư vấn tài chính có cấp bậc), và Certified Financial Planner (nhà hoạch địch kế hoạch tài chính chuyên nghiệp).

Ông Kim Flemming bắt đầu sự nghiệp trong ngành bảo hiểm tại Canada cách đây hơn 35 năm. Trong suốt sự nghiệp của mình tại Canada, ông đã rất thành công trong rất nhiều vai trò như tư vấn tài chính, chuyên gia huấn luyện, quản lý và điều hành hoạt động hoạch định tài chính cho những thị trường phát triển...

Kim Fleming

Manulife Việt Nam vừa chính thức bổ nhiệm ông Kim Fleming đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Manulife Việt Nam.

Năm 2004, ông Kim Fleming chuyển đến châu Á và gia nhập đội ngũ phát triển hệ thống đại lý khu vực với vị trí là lãnh đạo của Ðại học Manulife. Năm 2005, ông Kim đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành hệ thống đại lý Manulife tại Ðài Loan. Sau đó, năm 2009, ông đến Việt Nam và đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành hệ thống đại lý tại đây.

Trước khi quay trở lại Việt Nam đảm nhiệm vị trí hiện tại, ông là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hệ thống đại lý Manulife tại châu Á, nơi ông đưa ra định hướng và hỗ trợ cho hệ thống đại lý tại 10 quốc gia châu Á mà Manulife đang hoạt động. Ông có vai trò rất quan trọng trong rất nhiều dự án của khu vực nhằm phát triển mạng lưới đại lý của Manulife trên toàn châu Á.

Anh Phan
Nguồn VietnamFinance