Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 18% trong quý 3

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ tăng 13%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 27%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 đã đề cập đến lĩnh vực bảo hiểm.

Theo đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3 năm 2018 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, ước tính tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ tăng 14%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 20%.

Ước tính doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ tăng 13%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 27%.

Trước đó, một báo cáo khác của Bộ Tài chính cho biết, lũy kế trong 8 tháng, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 365.528 tỷ đồng, tăng 35,16% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 289.002 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 80.837 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngọc Toàn
Nguồn Trí thức trẻ