Doanh thu từ bán lẻ hàng hóa đạt 2,4 triệu tỷ trong 9 tháng

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm nay ước tính đạt 3.235,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,8% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,76%).

Riêng quý 3/2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 3,6% so với quý trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước tính đạt 2,43 triệu tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 396 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 8,4%.

Doanh thu du lịch lữ hành đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 16,9%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 375,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về vận tải hành khách, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong quý 3 năm nay đạt 1,18 tỷ lượt khách, tăng 11,6% so với quý 3 năm trước và 53,4 tỷ lượt khách.km, tăng 10,5%.

Riêng quý 3/2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1,1 triệu tỷ đồng.

Vận tải hàng hóa cũng đạt 415 triệu tấn, tăng 11% và 78 tỷ tấn.km, tăng 9,2%. Đây cũng là quý có mức tăng cao nhất kể từ đầu năm nay.

Tính chung 9 tháng, vận tải hành khách đạt 3,4 tỷ lượt khách, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước và 153,5 tỷ lượt khách.km, tăng 10,6%. Vận tải hàng hóa đạt 1.211 triệu tấn, tăng 9,9% và 225,9 tỷ tấn.km, tăng 7,5%.

Về hoạt động viễn thông, doanh thu hoạt động viễn thông quý 3/2018 ước tính đạt 96,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, doanh thu hoạt động viễn thông đạt 284,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%.

Tính đến cuối tháng 9/2018, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 126,5 triệu thuê bao, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số thuê bao di động đạt 121,5 triệu thuê bao, tăng 2,5%; thuê bao internet băng rộng cố định ước tính đạt 13,4 triệu thuê bao, tăng 25,3%.

Duyên Duyên
Nguồn VN Economy