Hoạt động tài chính tăng mạnh, Vocarimex báo lãi quý III tăng gần 14%

Bên cạnh khoản cổ tức nhận về hơn 137 tỷ đồng, trong kỳ, Vocarimex cũng ghi nhận 63 tỷ đồng lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý III/2018, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex – mã VOC) ghi nhận 1.093 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2,9% so với cùng kỳ trong khi giá vốn chỉ giảm chưa đến 1% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 17 tỷ đồng, chỉ bằng 40% cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 3 lần lên mức 144,6 tỷ đồng với hơn 137 tỷ đồng nhận cổ tức trong khi chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay giảm nhẹ hơn 2 tỷ đồng, còn 7,8 tỷ đồng. Hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận lãi gần 137 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với quý III năm ngoái.

Tuy nhiên trong kỳ, Vocarimex bất ngờ ghi nhận lỗ gần 63 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 15,5 tỷ đồng. Được biết, Vocarimex có 1 công ty con là CTCP bao bì dầu thực vật (VPK) và có đến 4 công ty liên kết bao gồm Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (Calofic – 24%), CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC – 26,54%), Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina (LG Vina – 40%) và Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (Golden Hope – 49%).

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, Vocarimex ghi nhận 64,3 tỷ đồng lãi trước thuế đồng thời thu về 64,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 13,6% so với quý III năm ngoái.

Sau 9 tháng đầu năm, Vocarimex tạo ra 3.265 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,7% qua đó báo lãi trước thuế đạt 204,6 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 203 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 215 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạ 1.695 đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VOC của Vocarimex đang giao dịch trên UpCOM với giá 15.500 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt gần 2.000 tỷ đồng. Tháng 11 tới đây, Vocarimex dự kiến sẽ chi ra khoảng 158 tỷ đồng để thanh toán 13% cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng chốt ngày 19/10. Nguồn thanh toán dự kiến trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tính đến thời điểm 30/09, Vocarimex đã tích lũy được hơn 851 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối bên cạnh 30 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. Tổng tài sản ở mức 3.048 tỷ đồng trong đó đáng chú ý có 1.297 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết.

Thanh Hà
Nguồn BizLive