Vinamilk lãi sau thuế gần 2.800 tỷ đồng trong quý I/2019

Năm 2019, Vinamilk đặt mục tiêu đạt 56.300 tỷ đồng doanh thu và 10.480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 7% và 2,5% so với kết quả đạt được năm 2018. Cổ tức dự kiến không thấp hơn 50%.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán quý I/2019 với doanh thu thuần tăng gần 9% so với cùng kỳ lên mức 13.189 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng tăng 4% so với quý I/2018, đạt 2.797 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 2.791 tỷ đồng tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.452 đồng.

Năm 2019, Vinamilk đặt mục tiêu đạt 56.300 tỷ đồng doanh thu và 10.480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (thuộc về cổ đông công ty mẹ), lần lượt tăng 7% và 2,5% so với kết quả đạt được năm 2018. Như vậy, Vinamilk đã thực hiện 23,4% kế hoạch doanh thu và 26,6% mục tiêu lãi cả năm được giao.

Với chỉ tiêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua chính sách cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:

  • Tạm ứng đợt 1/2019: 2.000 đồng/cổ phần. Thanh toán trong tháng 9/2019.
  • Tạm ứng đợt 2/2019: 1.000 đồng/cổ phần. Thanh toán trong tháng 2/2020.
  • Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2019: Do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định.

Năm 2018 vừa qua, Vinamilk đã thực hiện chi trả cổ tức 45% bằng tiền mặt, đã chia 30%, còn lại 15% sẽ thanh toán cho cổ đông vào 26/6/2019.

Về quy mô, kết thúc quý I, tổng tài sản của Vinamilk đã tăng hơn 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên hơn 38.305 tỷ đồng. Bên cạnh hơn 10.250 tỷ đồng tiền gửi Ngân hàng, Vinamilk còn “để dành” được hơn 9.451 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thanh Hà
Nguồn BizLive