6 tháng, FPT báo lãi hơn 2.100 tỷ đồng

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 12.492 tỷ và 2.139 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2% và 26,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.780 tỷ đồng và 1.418 tỷ đồng, tăng 26,1% và 28,5% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.097 đồng, tăng 28,0%.

Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,1% (6 tháng đầu năm 2018 đạt 16,5%).

FPT cho biết, trong các mảng kinh doanh, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 6.964 tỷ đồng và 855 tỷ đồng, tăng tương ứng 27,6% và 44,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu mảng dịch vụ chuyển đổi số cũng mang lại cho FPT 1.654 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ, đóng góp 34% tổng doanh thu của khối công nghệ tại thị trường nước ngoài (tỷ trọng này trong 6 tháng đầu năm 2018 là 33%).

Mảng viễn thông đạt 4.922 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 822 tỷ đồng, tăng 13,0%.

Đối với thị trường nước ngoài, 6 tháng đầu năm 2019 cũng mang về cho FPT 5.208 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,0% và 802 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (6 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 35%).

Thủy Diệu
Nguồn VN Economy