Thế Giới Di Động đặt mục tiêu lãi sau thuế hơn 4.800 tỷ đồng trong năm 2020

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là hơn 122.000 tỷ đồng và hơn 4.800 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 13/12, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2020. Theo đó, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là hơn 122.000 tỷ đồng và hơn 4.800 tỷ đồng.

Nguồn: MWG.

Về kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 84.723 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.260 tỷ đồng (tăng trưởng 35%) so với cùng kỳ năm 2018.

Luỹ kế 10 tháng, Thế Giới Di Động hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Trong đó, doanh thu mảng online đóng góp 13% trong tổng doanh thu của MWG.

Năm 2019, Thế Giới Di Động cũng triển khai chuỗi “Điện Thoại Siêu Rẻ”. Tính đến hết tháng 10/2019, Thế Giới Di Động có 14 cửa hàng thử nghiệm tại TP.HCM.

Tính đến hết ngày 31/10/2019, Thế Giới Di Động có 174 cửa hàng kinh doanh đồng hồ (so với 134 cửa hàng cuối tháng 9). Luỹ kế đến tháng hết 10, sản phẩm đồng hồ các loại được bán ra tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, đóng góp hơn 480 tỷ đồng doanh thu cho Thế Giới Di Động.

Luỹ kế 10 tháng, doanh thu từ sản phẩm laptop mang về khoảng 2.000 tỷ đồng doanh thu cho Thế Giới Di Động.

Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu dương cho ngành hàng điện thoại và trên 30% cho ngành hàng điện lạnh - gia dụng.

Đối với Bách Hóa Xanh, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong tháng 10 đạt 1,3 tỷ đồng/tháng (chỉ tính các cửa hàng khai trương trước 01/10/2019). Bên cạnh một số yếu tố khách quan như thời tiết không thuận lợi, khách hàng ưu tiên ngân sách chi tiêu dành cho con mùa nhập học, việc Bách Hóa Xanh xiết chặt tỷ lệ huỷ hàng cuối tháng 9 và nửa đầu tháng 10 dẫn đến việc một số siêu thị thiếu hàng và doanh thu bình quân mỗi cửa hàng giảm nhẹ.

Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự phóng doanh số hàng tháng của mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh ở mức 1,4 tỷ đồng trong năm 2019. Và cũng theo dự báo của Công ty chứng khoán này, Bách Hóa Xanh sẽ đóng góp khoảng 16% lãi ròng cho Thế Giới Di Động trong năm 2022.

Phạm Vũ
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư