Dầu Thực vật Tường An: LNTT 7 tháng tăng 64%

Dầu Thực vật Tường An (TAC) vừa ước tính KQKD tháng 7/2020 với doanh thu thuần đạt 425,9 tỷ đồng, tăng 40,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 27,03 tỷ đồng, tăng 231,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Phải nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như giảm mạnh thu nhập và sức mua của người tiêu dùng. Đặc biệt, Việt Nam đã vượt qua làn sóng thứ nhất của đại dịch, nhưng đang đối mặt với làn sóng thứ hai phức tạp và gay go hơn, tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế và đời sống của người dân.

Đối mặt với bối cảnh trên, Ban Giám đốc TAC đã chủ động đẩy nhanh hoạt động sản xuất, đưa hàng ra các kênh phân phối để có đủ hàng hoá phục vụ cho người tiêu dùng. Công ty cũng rà soát lại danh mục sản phẩm theo từng vùng miền, phát triển các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, TAC đã đưa ra thị trường sản phẩm Cooking Nutri Plus tăng cường sức đề kháng, đáp ứng nhu cầu nâng cao sức khỏe của người dân.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.615 tỷ, tăng 30% so với năm 2019. Tương ứng với mức tăng doanh thu, lợi nhuận gộp là 372,8 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ 2019. Tiếp tục tái cấu trúc nhằm tối đa hoá hiệu quả và kiểm soát chi phí trong quản lý giúp lợi nhuận trước thuế đạt 111,9 tỷ đồng, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Dự báo thời gian tới, đại dịch COVID-19 tiếp tục khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đảo lộn, làm giá dầu biến động phức tạp và khó dự đoán. TAC lên kế hoạch sẽ theo dõi diễn biến của thị trường, tích cực tìm kiếm nguồn cung để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân đến cuối năm. Đồng thời, tiếp tục tập trung vào những sản phẩm dinh dưỡng, khai thác hiệu quả công tác bán hàng ở các kênh, nhất là kênh hiện đại.

(Đổi tiêu đề bởi Brands Vietnam)

Tri Túc
Nguồn CafeF