Viettel Global (VGI) ghi nhận lợi nhuận năm 2020 lên cao nhất 5 năm

Nhờ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực cổ phiếu VGI của Viettel Global đã tăng mạnh từ quý IV/2020 đến nay.

Viettel Global (mã VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt xấp xỉ 19.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.201 tỉ đồng, tương ứng tăng 85 tỉ và 102 tỉ đồng so với báo cáo tài chính tự lập. Viettel Global cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng là do giảm chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi của công ty mẹ.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) và LNST thuộc về cổ đông công ty đạt lần lượt là 429 tỉ và 560 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) và LNST thuộc về cổ đông công ty đạt lần lượt là 429 tỉ và 560 tỉ đồng.

So với năm 2019, doanh thu của Viettel Global tăng 1.858 tỉ, tương ứng tăng 11% và lợi nhuận trước thuế tăng 1.190 tỉ đồng lên 1.201 tỉ đồng, đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm. Động lực tăng trưởng của cả hệ thống đến từ sự tăng trưởng kinh doanh tốt từ các công ty thị trường nước ngoài, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của Công ty Mytel tại Myanmar và Công ty Natcom tại Haiti, đồng thời trích lập dự phòng phải thu khó đòi giảm làm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Một trong những điểm tích cực nhất trong số liệu tài chính 2020 của Viettel Global là kết quả kinh doanh từ các công ty liên kết. Theo đó, Mytel cùng các công ty liên kết khác của Viettel Global đạt tổng doanh thu gần 16.300 tỉ đồng trong năm vừa qua, tăng 38% so với mức 11.800 tỉ của năm 2019.

Nguổn: Tin nhanh Chứng khoán

Lợi nhuận thuần của các công ty liên kết tăng gấp 5 lần lên 3.242 tỉ đồng, trong đó phần ghi nhận vào kết quả kinh doanh của Viettel Global là 1.589 tỉ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, thị trường Đông Nam Á vẫn đóng góp chủ đạo với hơn 9.140 tỉ đồng, tiếp đến là Châu Phi với 6.600 tỉ và Mỹ Latin đạt 3.200 tỉ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt lần lượt là 59.000 tỉ và 29.868 tỉ đồng.

Với kết quả kinh doanh tích cực cùng xu hướng đi lên của thị trường, cổ phiếu VGI của Viettel Global đã tăng mạnh từ quý IV/2020 đến nay. Hiện tại, giá trị vốn hoá của Viettel Global đạt hơn 123.000 tỉ đồng, tương đương hơn 5,3 tỉ USD.

Bảo Vy
Nguồn BizLive