Tập đoàn FPT đạt 1.239 tỉ lãi ròng, tăng trưởng 37% trong quý 1/2022

Tập đoàn FPT đạt 1.239 tỉ lãi ròng, tăng trưởng 37% trong quý 1/2022

Trong kỳ, FPT cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, trong đó có 7 dự án với quy mô trên 5 triệu USD (tăng 75%), số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD đạt 31 khách hàng, tăng 48% so với cùng kỳ, cho thấy sự hiệu quả của chiến lược “săn cá voi”.

Tập đoàn FPT (FPT) vừa công bố KQKD quý 1/2022, ghi nhận doanh thu 9.730 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.779 tỉ đồng, lần lượt tăng 28% và 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiết cơ cấu doanh thu, bao gồm:

Thứ nhất, khối Công nghệ thông tin ghi nhận 5.593 tỉ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ Chuyển đổi số cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao 96% nhờ nhu cầu cho các công nghệ mới như Điện toán đám mây, AI/Phân tích dữ liệu và Low code.

Trong kỳ, FPT cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, trong đó có 7 dự án với quy mô trên 5 triệu USD (tăng 75%), số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD đạt 31 khách hàng, tăng 48% so với cùng kỳ, cho thấy sự hiệu quả của chiến lược “săn cá voi”.

Thứ hai, doanh thu Dịch vụ Viễn thông tăng trưởng 2 con số (tăng hơn 184%) và đạt 3.320 tỉ đồng. Biên lợi nhuận được mở rộng từ 18,7% lên 19,1% nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ mảng PayTV.

Cuối cùng, mảng Giáo dục tiếp tục mức tăng trưởng doanh thu cao 38%, đạt 961 tỉ đồng.

Khấu trừ chi phí, lãi ròng trong kỳ FPT tăng 1.239 tỉ đồng, tăng gần 37% so với quý 1/2021.

Tri Túc
Nguồn CafeF