Samsung Vina giới thiệu tân Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Công ty Điện tử Samsung Vina giới thiệu tân Tổng Giám đốc - ông Kim Cheol Gi và tân Giám đốc Marketing – ông Phan Minh Tiên, đồng thời công bố lại tổ chức công ty theo xu hướng tinh gọn về mặt hành chính và tận dụng được thế mạnh tổng lực của một công ty kinh doanh nhiều ngành hàng điện tử và kỹ thuật số.

Tân Tổng Giám đốc Kim Cheol Gi chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thay cho Tổng Giám đốc Cho Seok Hee từ tháng 7.2013. Trước khi làm việc tại Việt Nam, ông Kim Cheol Gi giữ nhiệm vụ Giám đốc Kinh doanh ngành hàng Điện thoại di động tại Công ty Điện tử Samsung Malaysia (SME).


Ông Kim Cheol Gi, tân Tổng Giám đốc của Samsung Vina

Tân Giám đốc Marketing Phan Minh Tiên cũng vừa gia nhập Samsung Vina từ tháng 6.2013. Với kinh nghiệm 17 năm trong lĩnh vực Marketing tại Công ty Unilever, nơi ông đã quản lý và phát triển các thương hiệu bột giặt OMO, trà Lipton, hạt nêm Knorr và kem Wall’s, ông Phan Minh Tiên sẽ chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh và thương hiệu Samsung, dẫn dắt các chiến dịch marketing của các sản phẩm Samsung, đồng thời quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên tại bộ phận Marketing của Công ty Điện tử Samsung Vina.

Nhân dịp này, Samsung cũng giới thiệu ông Robert Vũ và ông Nguyễn Quang Hiền Huy lần lượt trong những nhiệm vụ mới là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành hàng Điện tử tiêu dùng và Giám đốc Kinh doanh toàn quốc ngành hàng Thiết bị di động.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư