Tất cả đều có thể - It’s All Possible: slogan mới của LG

Tập đoàn điện tử LG Electronics giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới áp dụng trên toàn thế giới dựa trên những quy tắc kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, bên cạnh logo LG cùng slogan Life’s Good, giờ đây sẽ được thêm vào khẩu hiệu: It’s All Possible”. Đầy đủ sẽ là: With LG, It’s All Possible. When It’s All Possible, Life’s Good” – Với LG, tất cả đều có thể. Khi tất cả đều có thể, cuộc sống sẽ tốt đẹp. Sự đổi mới này đã được LG công bố tại website www.LG.com và trình chiếu đoạn video quảng bá tại quảng trường Thời Đại (New York). Mặt khác, bộ nhận diện thương hiệu mới sẽ áp dụng trên tất cả các phương tiện truyền thông truyền thống và số hóa.


Ý nghĩa của việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu lần này của LG là nhằm hướng đến việc cải tiến công nghệ để sản xuất những sản phẩm độc đáo, hiện đại đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.

Ý nghĩa của việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu lần này của LG là nhằm hướng đến việc cải tiến công nghệ để sản xuất những sản phẩm độc đáo, hiện đại đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Bên cạnh đó, một mục tiêu khác mà LG kiên quyết theo đuổi chính là sản phẩm phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giữ gìn màu xanh cho trái đất.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư