FPT tăng trưởng doanh thu 26% sau 5 tháng đầu năm

Kết thúc 5 tháng đầu năm nay, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 12.320 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2013, đạt 110% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 999 tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 106% kế hoạch lũy kế.

Lợi nhuận sau thuế đạt 817 tỉ đồng, tăng 3%. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 615 tỉ đồng, tăng 4%. Kết thúc 5 tháng đầu năm, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.787 đồng/cổ phiếu.

Chiến lược toàn cầu hóa của FPT tiếp tục có kết quả tốt. Lũy kế 5 tháng, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 1.100 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2013, tương đương 52 triệu USD. FPT đặt quyết tâm đưa doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 340 triệu USD vào năm 2016 thông qua phát triển tự thân và M&A.

Ngày 18.6 vừa qua, FPT cũng chính thức hoàn thành thương vụ M&A đầu tiên trong lịch sử, mua lại công ty RWE IT Slovakia – công ty thành viên chuyên cung cấp các giải pháp SAP và “Smart home” của Tập đoàn RWE, tập đoàn hàng đầu tại châu Âu trong lĩnh vực điện và gas với doanh thu năm 2013 đạt trên 70 tỉ USD, chi hàng năm cho công nghệ thông tin gần 1 tỉ USD.

Với thương vụ này, FPT đồng thời giành được hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD trong vòng 5 năm với RWE, đưa RWE trở thành khách hàng lớn nhất của FPT Software tại thị trường châu Âu. Thương vụ này cũng đồng thời giúp FPT khẳng định vị trí là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tại thị trường châu Âu, giúp mở rộng quy mô khách hàng, năng lực cung cấp dịch vụ và bổ sung đội ngũ 400 chuyên gia tư vấn nước ngoài trong lĩnh vực SAP từ công ty được sáp nhập - RWE IT Slovakia.

Nguồn ICT News