[Infographic] Nam giới và Nữ giới sử dụng Social media và Mobile như thế nào?

Theo phát hiện gần đây từ các mục tiêu chính xác (đăng ký email yêu cầu) của trung tâm nghiên cứu Pew (PDF), và Nielsen. Thì nữ giới có nhiều khả năng sử dụng thiết bị Mobile của họ để chia sẻ, chụp ảnh, và chơi trò chơi, nhưng nam giới thích sử dụng các thiết bị Mobile của họ cho video, tin tức, và GPS.

Hơn nữa, người đàn ông có nhiều khả năng để quét phiếu giảm giá (56%) hoặc mã QR hơn phụ nữ (39%).

Lý do chính được trích dẫn cho việc sử dụng kênh Social media cũng khác nhau: 54% phụ nữ thích sử dụng Social media cho thấy hình ảnh và video, so với 39% của nam giới.

Để tìm hiểu thêm về sự khác biệt và tương đồng giữa nam giới và nữ giới sử dụng kênh Social media và các thiết bị Mobile, hãy xem Infographic sau để hiểu rõ hơn.

Nguồn Chiến lược Marketing