FPT tăng trưởng doanh thu 22% trong 6 tháng đầu năm

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 15.211 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013. Lũy kế 6 tháng, doanh thu từ thị trường nước ngoài của FPT đạt 1.484 tỉ đồng, tăng 26%, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn tập đoàn.

Mảng xuất khẩu phần mềm của FPT cũng duy trì sự tăng trưởng ổn định với doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ. Khối viễn thông cũng ghi nhận doanh thu đạt mức tăng trưởng 17%.

Góp phần vào tăng trưởng doanh thu của FPT trong 6 tháng đầu năm là mảng Phân phối và Bán lẻ. Trong đó, doanh thu phân phối iPhone tăng trưởng mạnh (tăng gần 4 lần so với cùng kỳ, đạt 858 tỉ đồng). Doanh thu bán lẻ 6 tháng đầu năm đạt 2.194 tỉ đồng, tăng 81%; lãi trước thuế 17 tỉ đồng. Kết thúc 6 tháng, mảng bán lẻ có 120 cửa hàng đang hoạt động.

Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng FSMIMS và Chủ tịch FPT IS, ông Đỗ Cao Bảo trao hợp đồng gói thầu

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 1.227 tỉ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2013. Kết quả chưa đạt kỳ vọng do mảng game và tích hợp hệ thống chịu ảnh hưởng từ những khó khăn của thị trường trong nước. Lợi nhuận sau thuế, theo đó đạt 1.040 tỉ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ 2013. Kết thúc 6 tháng đầu năm, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.298 đồng/cổ phiếu.

Nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh thị trường trong nước còn nhiều khó khăn, FPT đặt mục tiêu doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 340 triệu USD vào năm 2016 thông qua phát triển tự thân và mua bán sáp nhập. Lũy kế 6 tháng, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 1.484 tỉ đồng, tăng 26% và cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn tập đoàn. Năm nay, doanh thu từ thị trường toàn cầu của tập đoàn ước tính tăng trưởng tối thiểu 35%.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư