Thanh tra Nestle Việt Nam: Hào phóng chi hộ tiền quảng cáo cho đối tác 27 tỷ đồng

Số tiền kiếm được từ người tiêu dùng Việt Nam, trong đó phần thu từ bán sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, đang được Nestle' Việt Nam phóng tay khi chi hộ nhiều chục tỷ đồng cho việc quảng cáo của đối tác.

Thanh tra Bộ Tài chính vừa yêu cầu Công ty TNHH Nestle' Việt Nam dừng ngay việc chi hộ và thỏa thuận chia sẻ chi phí quảng cáo với Công ty Tetra Park South East Asia Pte.

Trước đó, đoàn thanh tra của Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế và giá tại Công ty TNHH Nestle' Việt Nam theo Quyết định số 31/QĐ-TTr ngày 4/3/2014.

Theo đó, Công ty TNHH Nestle' Việt Nam đã tiến hành chi hộ tổng cộng 60,25 tỷ đồng, trong đó có 27,1 tỷ đồng là chi hộ khoản quảng cáo marketing cho Công ty Tetra Park South East Asia Pte.

Nestle' Việt Nam đã tăng giá 11/24 sản phẩm với mức tăng từ 5-9% từ ngày 1/2/2014

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, các ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không hề có chức năng thực hiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Mặc dù vậy, Công ty TNHH Nestle' Việt Nam vẫn ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quảng cáo với Công ty Tetra Park South East Asia Pte. Hành vi này không đúng theo quy định của điểm 2, Điều 39, Luật Quảng cáo.

Bởi vậy, Thanh tra Bộ Tài chính đã yêu cầu Công ty TNHH Nestle' Việt Nam dừng việc này. Trường hợp Công ty Tetra Park South East Asia Pte có nhu cầu thực hiện các chiến dịch quảng bá, tiếp thị tại Việt Nam sẽ phải thuê đơn vị có chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam để thực hiện.

Ngoài việc hào phóng chi hộ tiền cho đối tác nói trên, Công ty TNHH Nestle' Việt Nam cũng chi hộ 23,34 tỷ đồng cho Nestle S.A (chương trình phát triển bền vững cây cà phê). Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Tài chính cũng yêu cầu doanh nghiệp phải căn cứ các ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng và điều chỉnh hạch toán thu nhập, chi phí tương ứng với các hoạt động thuộc Thỏa thuận Chương trình phát triển bền vững cây cà phê với Nestle S.A bảo đảm tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Lần thanh tra này cũng cho thấy, trong năm 2013, Nestle' Việt Nam đã trả 273,55 tỷ đồngcho Societe Des Produits Nestle S.A – là công ty chủ sở hữu bản quyền và các khoản tương tự của nhãn hàng sản phẩm của Tập đoàn Nestle'.

Giá trị phí bản quyền và các khoản tương tự được xác định là 5% trên giá bán tịnh cho toàn bộ sản phẩm bán ra, bao gồm cả hàng nhập khẩu, hàng sản xuất trong nước. Được biết, năm 2013, doanh thu hàng nhập khẩu chiếm 21% tổng doanh thu của công ty TNHH Nestle' Việt Nam.

Công ty TNHH Nestle' Việt Nam là một trong số 5 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa được Bộ Tài chính tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế hồi tháng 3 năm nay.

Theo kết quả thanh tra, năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, các công ty đều có việc điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (không có trường hợp giảm giá). Trong đó, Công ty TNHH Nestle' Việt Nam, từ ngày 01/02/2014 đã tăng giá 11/24 sản phẩm với mức tăng từ 5% - 9%.

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đã được xác định đối với từng công ty.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính về giá đối với Công ty TNHH Nestle' Việt Nam do trong năm 2013 đã kê khai thiếu 3/24 sản phẩm sữa, vi phạm quy định tại khoản 3, Điều11, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

Ngày 17/4/2014, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 62/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về giá với mức xử phạt là 45 triệu đồng.

Nguồn Báo Đầu Tư