Nestlé Việt Nam được bình chọn doanh nghiệp “Vì môi trường xanh quốc gia 2014”

Ngày 1.9, Công ty Nestlé Việt Nam đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương và chứng nhận “Vì môi trường xanh quốc gia 2014” do Tổng cục Môi Trường, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao tặng.

Cuộc khảo sát và bình chọn “Vì môi trường xanh quốc gia 2014” nhằm chọn ra những doanh nghiệp có thành tích suất sắc nhất về môi trường do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Tạp chí Thực phẩm và Sức khoẻ phát động từ ngày 20.4.2014 đã thu hút sự tham gia của 80 doanh nghiệp trên toàn quốc. Với những thành tích về giảm thiểu lượng chất thải, tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất cũng như những đóng góp về tuyên truyền, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong cộng đồng, Nestlé Việt Nam đã được bình chọn cho danh hiệu này.

Đại diện Nestlé Việt Nam nhận giải “Vì môi trường xanh quốc gia 2014”

Trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh, Nestlé Việt Nam tuân thủ triệt để những quy định của Nhà nước cũng như các chính sách của tập đoàn về môi trường, bên cạnh đó công ty liên tục có những sáng kiến tích cực nhằm bảo vệ môi trường tại nơi hoạt động cũng như góp phần đưa những sáng kiến này tới cộng đồng. Một trong những ví dụ điển hình là nỗ lực giảm lượng nước sử dụng trong sản xuất tới 35% trong những năm gần đây, góp phần tiết kiệm được khoảng 65 triệu lít nước mỗi năm. Dự án NESCAFÉ Plan do Nestlé triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên đã hướng dẫn nông dân trồng cà phê phương pháp tưới tiết kiệm nước, giúp tiết kiệm nước tưới từ 700 lít/cây xuống còn 400 lít/cây, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bảo Vinh
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư