Bayer hoàn tất thương vụ mua lại nhánh dược phẩm không kê đơn của Merck với giá 14,2 tỉ USD

Bayer đã hoàn thành việc mua lại nhánh dược phẩm không kê đơn của công ty dược phẩm Mỹ Merck & Co., Inc. vào ngày 1.10.2014 sau khi được phê chuẩn theo luật chống độc quyền với giá trị 14,2 tỉ USD.

"Thương vụ này là cột mốc quan trọng đối với Bayer và chúng tôi dự định tiếp tục mở rộng hoạt động của nhánh dược phẩm không kê đơn thông qua sự tăng trưởng nội lực lẫn sự tăng trưởng bên ngoài qua việc mua lại, sáp nhập,” Tiến sĩ Marijn Dekkers, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bayer, cho biết.

Thương vụ này sẽ nâng cao đáng kể lĩnh vực hoạt động kinh doanh dược phẩm không kê đơn của Bayer thuộc nhiều nhóm thuốc điều trị tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Tích hợp doanh số hoạt động năm 2013 từ nhánh dược phẩm không kê đơn của hai bên là 7,4 tỉ USD, trong đó Merck & Co., Inc. vào khoảng 2,2 tỉ USD. Thương vụ này đã đưa Bayer giữ vị trí thứ hai thế giới trong lĩnh vực dược phẩm không kê đơn và dẫn đầu thị trường dược phẩm không kê toa tại Bắc Mỹ, Mỹ La Tinh.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư