CocaCola, Pepsi và cuộc chiến giành thị phần fastfood

Trong khi Coca-Cola có hợp đồng với các chuỗi ăn nhanh lớn như McDonald's, Subway, Burger King, thì Pepsi hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng không kém như Taco Bell, KFC...

Cuộc chiến giành thị phần giữa hai hãng nước giải khát hàng đầu thế giới Coca-Cola và Pepsi suốt thế kỷ qua và là cặp đối thủ truyền kiếp nổi tiếng.

Trên thị trường ăn nhanh, Coca-Cola vượt qua Pepsi với các hợp đồng béo bở với các hãng ăn nhanh lớn như McDonald's, Subway, Burger King. Trong khi đó, Pepsi hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng như Taco Bell, KFC và Hooters.

Trang Business Insider tiến hành nghiên cứu 34 chuỗi ăn nhanh hàng đầu tại Mỹ và đưa ra thống kê về việc sử dụng Coca-Cola hay Pepsi của các chuỗi này.

Hoài Thu
Nguồn Zing News