Viettel sắp cán ngưỡng doanh thu 10 tỷ USD

Doanh thu 2014 của Viettel đạt 197.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%, lợi nhuận trước thuế đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15%.

Thông tin trên được Viettel cho biết tại hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, sáng 24/1.

Đồng thời Viettel cũng là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước trên 15.000 tỷ đồng và tạo ra công ăn việc làm cho gần 80.000 người trên toàn cầu.

Với mức doanh thu trên, Viettel là số rất ít các doanh nghiệp của Việt Nam sắp cán ngưỡng 10 tỷ USD doanh thu.

Hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Viettel, sáng 24/1.

Tập đoàn này cũng cho rằng, với kết quả trên, Viettel đã hoàn thành kế hoạch 5 năm (2010-2015) trước một năm. Viettel đã củng cố vị trí là doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu và tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu khi chiếm tới 12% doanh thu và 23% lợi nhuận của toàn bộ gần 1.000 doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2015, Tập đoàn Viễn thông Quân đội tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 20%, đạt doanh thu 230.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 15%, năng suất lao động tăng 15%.

Và với mục tiêu trên, nếu đạt được, Viettel sẽ chính thức vượt mốc 10 tỷ USD doanh thu trong năm nay.

Tổng doanh thu nước ngoài tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỷ USD, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu USD, tăng trưởng 32%.

Riêng về đầu tư nước ngoài, trong năm 2014, Viettel đã khai trương dịch vụ thêm 2 nước Peru và Cameroon. Hiện tại Viettel đã đầu tư tại 9 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân, gần gấp đôi dân số Việt Nam. Tổng doanh thu nước ngoài tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỷ USD, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu USD, tăng trưởng 32%.

Tính đến nay, thị trường nước ngoài đã mang về cho Viettel 278 triệu USD lợi nhuận.

Trong mảng nghiên cứu, sản xuất thiết bị, Viettel đã sản xuất và đưa vào sử dụng một số thiết bị viễn thông chủ chốt, các phần mềm viễn thông, phần mềm quản lý.

Tập đoàn này cũng cho biết đã làm chủ công nghệ sản xuất thiết bị, khí tài quân sự, bước đầu tạo nền tảng cho việc hình thành một tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Thủy Diệu
Nguồn VN Economy