Nhóm người giàu mới nổi tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam

Bộ phân nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của Tạp chí The Economist với hỗ trợ từ Citi, đã công bố báo cáo về nhóm New Wealth Builders (NWB) (tạm dịch là nhóm người giàu mới nổi).

Trong đó chỉ ra rằng nhóm này, với tài sản trung bình từ 100.000 đến 2 triệu USD, sẽ nhanh chóng trở thành nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Giá trị tổng tài sản trên toàn cầu của nhóm NWB hiện lên tới khoảng 88.000 tỉ USD và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên tới 145.000 tỉ USD vào năm 2020, với tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm vào khoảng 7.1%. Từ năm 2010, nhóm này được ghi nhận có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các nhóm khác, bao gồm Nhóm Người Giàu và Nhóm Đại Chúng và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thập kỷ tới.

Báo cáo này còn dự đoán rằng khu vực Mỹ La Tinh sẽ sở hữu số lượng người nằm trong nhóm NWB cao nhất thế giới, theo ngay sau là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mà dẫn đầu là Trung Quốc và Nhật. Đối với các nền kinh tế đang phát triển của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ dự kiến sẽ dẫn đầu về số lượng người gia nhập Nhóm NWB với khoảng 4,9 triệu người có tài sản trung bình 178.000 USD (tỉ lệ tăng trưởng 47,4%). Ngoài ra, có bốn quốc gia khác cũng có tốc độ tăng trưởng đáng kể, bao gồm Indonesia (41,2%); Việt Nam (34,9%); Thái Lan (23,6%); và Philippines (22,8%).

Báo cáo này còn dự đoán về tăng tưởng kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam vào năm 2018. Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng tiêu dùng cá nhân sẽ hạn chế lạm phát xoắn ốc giai đoạn 2011 – 2012. Ngoài ra, số liệu phát triển kinh tế khả quan của năm 2014 khiến các nhà phân tích đưa ra những dự báo tích cực về viễn cảnh kinh tế 2015, trong đó chỉ ra rằng Việt Nam tiếp tục là mảnh đất hấp dẫn cho nhóm NWB tăng trưởng trong vòng 2 thập kỷ tới trên nền tảng chi tiêu cho lĩnh vực tiêu dùng tiếp tục tăng ổn định, chính sách ổn định giá và thu nhập bình quân của dân chúng tăng.

Citi hiện cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản cho các khách hàng toàn cầu, bao gồm các khách hàng thuộc nhóm NWB, thông qua Citibank, Citigold và Citigold Private Client. Tại Việt Nam, Citi triển khai dịch vụ Citigold cho các khách hàng có thu nhập trung và cao cấp.

Vĩnh Bảo
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư