Mead Johnson Nutrition tiếp tục giữ vững danh hiệu “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”

Theo kết quả đợt đánh giá giám sát của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Tiêu dùng (CESCON), thuộc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas), Công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam (MJN) đã tuân thủ hoàn toàn và duy trì các tiêu chí chuẩn mực của chứng chỉ “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”. Do đó MJN tiếp tục giữ vững danh hiệu là “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” đến tháng 4.2016.

Chứng chỉ “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” là một biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Vinastas. Trên cơ sở thẩm định và đánh giá nghiêm ngặt về bốn chuẩn mực chính của doanh nghiệp, bao gồm chính sách kinh doanh; thông tin cho khách hàng; thực hiện việc kinh doanh và hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ; nhân sự.

Mead Johnson Nutrition tiếp tục là “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”

Vinastas trao tặng Chứng chỉ này cho các doanh nghiệp đạt đến độ tin cậy cao đối với người tiêu dùng. Chứng chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm với điều kiện doanh nghiệp phải duy trì đáp ứng các tiêu chí của Chứng chỉ thông qua các cuộc khảo sát định kỳ của Vinastas.

MJN lần đầu tiên được trao tặng chứng chỉ “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” của Vinastas vào năm 2013 và là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên được nhận chứng chỉ có uy tín này.

Bà Gift Samabhandhu, Tổng Giám đốc Công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam

Bà Gift Samabhandhu, Tổng Giám đốc MJN, chia sẻ: “Kết quả cuộc khảo sát định kỳ mới nhất cho thấy công ty đang duy trì tốt các chuẩn mực của chứng nhận uy tín này. Chúng tôi rất vinh dự vì các nỗ lực của công ty trong việc thực hiện cam kết đem lại những giá trị và sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục được ghi nhận và đánh giá cao. Đây là nguồn động viên to lớn để chúng tôi nỗ lực hơn nữa với sứ mạng đem lại sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em Việt Nam”.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư