The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 1)

Tôi không thể biết trước tương lai. Nhưng tôi có thể dự đoán được tương lai không mấy sáng sủa cho ngành quảng cáo Việt Nam nếu như một vài điều sau đây không xảy ra.

Nhiều lãnh đạo người Việt hơn tại các công ty quảng cáo quốc tế
Điều này là bắt buộc. Tôi không biết khi nào điều này sẽ xảy ra? Nhưng tôi khẳng định nếu điều này trở thành hiện thực, đó sẽ là bước nhảy vọt rất lớn trong ngành. Nguồn động lực cho bước nhảy này có thể là phải ngày càng có nhiều người Việt đảm nhận vai trò lãnh đạo từ phía client tại các công ty nước ngoài.

Không chỉ sáng tạo ở Việt Nam, mà là cho Việt Nam
Quảng cáo không đơn thuần dừng lại ở việc quảng bá thương hiệu. Nếu bạn quan sát rộng hơn, quảng cáo còn là hình ảnh phản chiếu của quốc gia và dân tộc. Tương tự như điện ảnh và âm nhạc. Ý tưởng sáng tạo không nên dừng lại ở việc trả lời thấu đáo cho những bản brief, mà còn nên vươn xa hơn để độc đáo, khác biệt với những quốc gia khác.

Nếu một người nước ngoài không thể hiểu được ý tưởng hay câu chuyện, nhưng người bản địa lại say mê nó, chuyện này có phải là vấn đề không? Tạo nên thành quả sáng tạo tràn đầy bản sắc văn hoá Việt chứng tỏ ý tưởng và giải pháp bạn đưa ra hoàn toàn phù hợp với bối cảnh địa phương.

Sự hình thành một Hiệp hội các Công ty Quảng cáo
Một hiệp hội các công ty quảng cáo nên được lập ra để tổ chức các các hoạt động thực tiễn nâng tầm thị trường, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa các công ty quảng cáo với các khách hàng và đối tác trong ngành. Tôi nghĩ một tổ chức như vậy là hết sức cần thiết mặc dù điều này không hề dễ dàng.

Một giải thưởng quảng cáo sáng tạo của riêng Việt Nam
Tôi chắc chắn mình không phải là người đầu tiên đề xuất việc này. Giải thưởng quảng cáo không phải để xem ai là người thắng cuộc, mà là dịp để cộng đồng sáng tạo - bao gồm cả khách hàng - gặp gỡ, giao lưu, vinh danh những ý tưởng xuất sắc và tạo đà cho sự phát triển trong tương lai.

English Version

The View from My Window

I cannot see the future. But I can foresee a future that is not as brilliant if a few things do not happen in the advertising industry here.

More Local Leadership In International Agencies
It is simply inevitable. But when will this happen? And when it happens, it will be a great leap forward for the industry. A prelude to this could be more Vietnamese taking over leadership roles on the international clients’ side.

Made For Vietnam, Not Just Made In Vietnam
Advertising is more than just about selling brands. If you think about it, it represents a reflection of the country and its people. Just like movies and music. Beyond just creating work that meets the brief, you can create work that is distinctive from those done in other countries.

If a foreigner does not understand the idea or story but all locals are in love with it, is that a problem? Producing work with a Vietnamese identity proves that the work is truly relevant locally.

The Founding Of An Association Of Advertising Agencies
It is logical to have an association negotiating for better practices and promoting the interest of agencies with clients and other industry partners. It may not be easy to start it up but I think it is necessary.

The Creation Of A Local Advertising Award Show
I am sure that I am most certainly not the first person to suggest this. It is not so much about winning, but more about having a community that includes clients in celebrating work that takes us forward in our industry.

The views expressed in this article are personal opinions and do not represent the views of the respective agency.

Xem toàn bộ loạt bài The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc tại đây.

Kit Ong
Brands Vietnam