The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 6)

Đam mê là một trong những động lực thúc đẩy nhưng không thể giúp chúng ta “giữ lửa” đến cuối chặng đường.

Quảng cáo là một nghề đòi hỏi nhiều hy sinh hơn là những gì chúng ta nhận được. Nếu bạn muốn nghề này cho bạn thêm một chút, theo tôi bạn cần nhiều hơn một bầu nhiệt huyết.

Hành trình của tôi luôn là một chặng đường chông gai với nhiều thử thách. Từ khi tôi quyết định tiếp tục tiến bước, có nhiều thách thức mà tôi đã trực tiếp đối mặt, và cũng không ít vấn đề mà tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không chạm đến chúng.

Tôi đã tích lũy vài điều giúp tôi về đích trong hành trình của mình.

Tôi nhận ra rằng để khách hàng chấp nhận ý tưởng, tôi không được hạn chế mình trong vai trò sáng tạo.

Tôi nhận ra rằng để khách hàng chấp nhận ý tưởng, tôi không được hạn chế mình trong vai trò sáng tạo. Đầu tiên tôi phải là một người làm quảng cáo. Tôi yêu chiến lược, và học cách yêu cách làm kinh doanh. Không chỉ là đam mê, đó là sự chủ động hướng đến mục tiêu.

Đôi khi không phải vấn đề nào cũng liên quan đến sáng tạo hay chiến lược. Đôi khi đó là sự can đảm cần có để đưa ra quyết định lạ thường nhưng cần thiết. Không có sự can đảm, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn vô dụng.

Con người là những sinh vật rất chính trị. Một số người rất cứng rắn về mặt này, số khác lại chính trị một cách tinh vi. May thay, không phải ai cũng dựa vào chính trị để tiến thân. Tôi chưa gặp được người nào nguy hiểm như nhân vật Frank Underwood trong series truyền hình “House of Cards” và tôi hy vọng điều này không bao giờ xảy ra. Mặc dù tôi đã từng phải làm việc cùng vài người giống như Underwood, chưa bao giờ là trải nghiệm dễ dàng. Điều giúp tôi vượt qua chính là bản năng sinh tồn.

May mắn không tự nhiên đến, tôi phải tự tạo ra cơ hội cho mình. Tôi buộc phải học cách nhìn thấy cơ hội trong vấn đề và khủng hoảng. Tìm thấy cơ hội trong bối cảnh tốt dễ dàng hơn, tuy nhiên nắm bắt được cơ hội trong khó khăn có thể thay đổi cuộc đời bạn. Có lẽ điều này sinh ra từ sự ngoan cường (cố chấp) của tôi. Tôi không tin vào đường cùng, bởi vì chắc chắn sẽ luôn có một lối ra khác.

Tôi không tin vào đường cùng, bởi vì chắc chắn sẽ luôn có một lối ra khác.

Có lẽ khả năng chịu đựng tổn thương là một phần con người tôi. Tổn thương mà chúng tôi chịu đựng trong công việc phần lớn là về tinh thần. Chúng gây ra nỗi đau không kém tổn thương về mặt thể chất và chỉ có thể chịu đựng bằng sự nhẫn nhịn.

Tất cả chúng ta đều có đường đời của riêng mình. Một vài người bước đi, những người khác chạy và nhiều người được người khác cõng trên lưng. Con đường ấy đi về đâu không quan trọng, nhưng hãy hy vọng điều đó xứng đáng.

English version

The View from My Window 6

Passion drives us. But this ‘fuel’ cannot help us to last the whole journey. This is a business that takes more from you than it gives to you. So if you want it to give a little more to you, I think you need more than a large dose of passion.

My journey has always been a bumpy ride with many challenges along the way. Since I made the decision to continue on the journey, I faced some of these challenges head-on, and some challenges I thought it was better to go around them.

I have learned a few things that helped me get to the next destination in my journey.

I learned that I needed to be more than just a creative person to be able to get clients to accept the work. I had to be an advertising person first. I love strategy, and I have learned to love the business. This is not about passion. It is about intention.

Sometimes it is not about creativity or strategy. Sometimes it is about having the courage to make the decision that is not popular but necessary. Without courage, you will feel utterly paralyzed.

Humans are political creatures. Some play hard politics, some play subtle politics. Thankfully, not everyone relies on politics to get ahead. I have not encountered someone as deadly as Frank Underwood of House of Cards, and hopefully never will. I have had the misfortune of working with a few mini-Underwoods though. Never a pleasant experience. What helped me to not be crushed by them is my survival instinct.

As a person who has no natural luck, I have to create my own opportunities. I had to learn to see opportunity gaps in-between problem and crisis. It is easier to spot opportunities when times are good. Spotting opportunities when times are bad can save your life. This I attribute it to my stubbornness. I refuse to believe that there is no other way. There is always another way.

Having the capacity to withstand pain is also something that is a part of me. The pain that comes with our job is more the mental sort. But it can still be as painful as being hit by something physical. So endurance helps.

We all have our own journey to travel. Some of us walk, some of us run, some of us are carried by others. No matter where it is that each of us is going, let’s hope it has been worthwhile.

The views expressed in this article are personal opinions and do not represent the views of the respective agency.

Xem toàn bộ loạt bài The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc tại đây.

Brands Vietnam