20 quảng cáo được chia sẻ nhiều nhất năm 2015

Điều gì làm cho người xem chia sẻ một đoạn quảng cáo? Mọi thứ, có thể là một chú chó, một ngôi sao bóng đá hoặc có thể là một đoạn clip làm cho bạn cảm động đến rơi nước mắt.

Theo danh sách thường niên các video được lan truyền nhiều nhất trong năm vừa được công bố, quảng cáo của Android dẫn đầu với cách thể hiện tình bạn giữa các loài vật cùng với một đoạn phim của Disney. Vị trí tiếp theo là một clip dài hơn 3 phút của Buzzfeed and Purina, đoạn phim này làm người xem chú nhiều hơn tới nội dung website Puppyhood của Purina. Các video trong danh sách bao gồm 3 đoạn quảng cáo liên quan tới cún, 1 đoạn liên quan đến mèo, 4 đoạn đề cập tới bóng đá và 8 đoạn giới thiệu sản phẩm.

Cùng xem quảng cáo nào được chia sẻ nhiều nhất nhé:

1. Friends Furever | Android

2. Disney Characters Surprise Shoppers | Disney Parks

3. Puppyhood | Buzzfeed & Purina

4. Cristiano Ronaldo in Disguise | ROC

5. Lost Dog | Budweiser

6. Love Has No Labels | Ad Council

7. Maya | Zorba

8. Slap Her | Fanpage.it

9. Robert Downey Jr. Delivers a Real Bionic Arm | Microsoft

10. Best Friends | Kleenex

11. My Dad's Story | MetLife

12. The Unique Connection | Pandora

13. Pipe Dream | DC Shoes

14. Revenge | Clash of Clans

15. Red Nose Day | Coldplay's Game of Thrones, The Musical

16. Create Your Own Game | Adidas

17. #ManontheMoon | John Lewis

18. Unfollow | Adidas

19. Mog's Christmas Calamity | Sainsbury's

20. Yesterday is Gone | Adidas

Jami Oetting / Brands Vietnam
Nguồn HubSpot Blog