The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 12)

Tôi nghĩ việc khó khăn nhất đối với một người làm sáng tạo trong ngành quảng cáo là sản sinh ý tưởng tươi mới. Điều này thậm chí càng vất vả hơn khi chúng ta là những sinh viên say mê các ý tưởng quảng cáo thuộc về người khác.

Chúng ta vô tình trở thành những tín đồ của những sự thật ngầm hiểu (insight) và ý tưởng (ideas) đã được sử dụng và tái sử dụng. Dù vô tình hay hữu ý, những sự thật ngầm hiểu và ý tưởng này sẽ nằm lại trong danh mục sáng tạo của riêng bạn.

Chúng ta nghĩ rằng nếu không ai có thể truy ra nguồn gốc của ý tưởng mà chúng ta sao chép, chúng ta sẽ an toàn. Chúng ta có thể an toàn tránh khỏi những cáo buộc sao chép ý tưởng, nhưng không phải tốt hơn sao nếu chúng ta là những người truyền cảm hứng đến các người khác để họ sao chép chính mình.

Nhưng tại sao phải cố gắng vất vả để sáng tạo những ý tưởng tươi mới? Các khách hàng có thể chẳng yêu cầu điều này. Công ty quảng cáo bạn làm việc cũng vậy. Khách hàng mục tiêu cũng không thực sự quan tâm. Vậy tại sao cần phải vượt qua những rắc rối và khổ đau này?

Càng nhiều thông tin có được, chúng ta càng ít phụ thuộc vào sức ảnh hưởng đến từ sự thật ngầm hiểu và ý tưởng quảng cáo của người khác.

Tôi tự vấn bản thân mình và nhóm là việc với tôi về vấn đề này, không phải do tôi đang tìm kiếm sự hoàn hảo, mà vì tôi nghĩ đây là một việc làm rất con người (nhân văn). Đó là bản năng muốn làm ngạc nhiên chính mình với những kiến thức mới. Điều này làm cho cuộc sống thú vị hơn mặc dù quá trình chẳng hề vui vẻ. Bạn sẽ học được điều này khi đang cố gạt bỏ điều kia.

Cuộc sống không chỉ là quảng cáo, nhưng quảng cáo chính là về cuộc sống. Chúng ta càng tò mò về mọi thứ đang xoay chuyển xung quanh thì chúng ta có được nhiều thông tin hơn. Và càng nhiều thông tin có được, chúng ta càng ít phụ thuộc vào sức ảnh hưởng đến từ sự thật ngầm hiểu và ý tưởng quảng cáo của người khác. Và càng ít khả năng chúng ta lặp lại ý tưởng của người khác.

Tôi cảm thấy kinh ngạc lẫn sửng sốt trước thế giới âm nhạc. Tôi đã từng đọc rằng chỉ có 12 nốt (trong âm nhạc phương Tây). Chỉ bằng 12 nốt này, vô số bài hát và bản nhạc được sáng tác. Và vẫn còn những âm thanh rất mới lạ đang được tạo ra mỗi giây. Đây là một minh chứng hùng hồn về sức sáng tạo và khả năng của chúng ta.

Nếu chỉ từ 12 nốt nhạc, rất nhiều bản nhạc được hoàn thành, dân sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo nên làm được nhiều hơn thế. Chúng ta không bị giới hạn chỉ trong 12 nốt nhạc trình diễn. Chúng ta có vô vàn cách thức để kết nối mọi người. Tôi tin điều ngăn cản chúng ta sáng tạo ý tưởng mới chính là mục đích của chúng ta.

Bạn có lúc nào cũng muốn sáng tạo ý tưởng mới không?

English version

The View from My Window 12

I think the most difficult thing to do as a creative person in advertising is to create work that is fresh. It makes it even harder when we are keen students of other people’s advertising works. We may inadvertently become worshippers of insights and ideas that have been used and reused. And consciously or subconsciously, these insights and ideas end up in our own repertoire of work.

We think if no one can trace us to where we copied the idea from, we are safe. We may be safe from accusation of plagiarism, but is it not better if we are the ones who inspire others to copy us instead?

But why try so hard to create work that is fresh? Clients may not ask for it. The agency you work for may not ask for it. The target audience does not really care about it. So why go through the trouble, and the pain?

I torture myself, and the teams who work with me, over this, not because I am in search of perfection, but because I think it is a very human thing to do. It is human to want to surprise oneself with new knowledge. It makes life fun even though the process is not fun. You learn something when you try to unlearn something.

Life is not about advertising, but advertising is about life. The more we are curious about everything that goes on around us, the more informed we are. And the more informed we are, the less dependent we are on seeking answers from other’s people’s advertising insights and ideas. And less likely that we repeat someone else’s work.

I am in awe, and amazed with the world of music. I have read that there are only 12 notes (in Western music). Out of these 12 notes, innumerable songs and music have been composed. And there are still fresh sounds being created every time. It is a great demonstration of our creativity and possibilities.

If out of just 12 notes, so much has been done, creative people in advertising should be able to do so much more. We are not limited to just 12 notes of expressions. We have so many ways to connect with people. I believe what is stopping us from creating fresh work is our intention.

Do you have the intention to want to create fresh work in the first place?

The views expressed in this article are personal opinions and do not represent the views of the respective agency.

Xem toàn bộ loạt bài The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc tại đây.

Brands Vietnam