[Infographic] 90% khách hàng đánh giá sản phẩm dựa vào mỗi màu sắc

Vậy dùng màu sắc thế nào cho hợp lý?

Thụy Dương / Trí thức trẻ
Nguồn CafeBiz