Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo Apps thương mại điện tử từ 11/4

Từ ngày 11/4, Cổng thông tin quản lý hoạt động hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tại địa chỉ Online.gov.vn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo trực tuyến của thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng (Apps) TMĐT hoặc Apps bán hàng.

Cục TMĐT và CNTT, Bộ Công Thương vừa thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo ứng dụng TMĐT, theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Cụ thể, theo Thông tư 59 của Bộ Công Thương, các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc ứng dụng bán hàng phải tiến hành đăng ký, thông báo với Bộ Công Thương từ tháng 4/2016.

Cục TMĐT và CNTT vừa thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo ứng dụng TMĐT trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử Online.gov.vn. Ảnh minh họa: socongthuoc.phuyen.gov.vn

Theo hướng dẫn của Cục TMĐT và CNTT, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu phiên bản ứng dụng bán hàng hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT trên nền tảng di động (Mobile E-Commerce Apps), có thể đăng nhập vào tài khoản của cá nhân, tổ chức mình trên online.gov.vn và tiến hành thông báo ứng dụng bán hàng hoặc đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT hoàn toàn trực tuyến.

Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân chỉ có ứng dụng thương mại điện tử phiên bản Mobile website hoặc wapsite của website (hoặc dạng responsive website) sử dụng cùng tên miền với website mà thương nhân, tổ chức, cá nhân đã tiến hành đăng ký, thông báo thì không cần phải thông báo hay đăng ký lại.

Trước đó, vào ngày 31/3/2016, Cục TMĐT và CNTT cũng đã ra thông báo đề nghị các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc ứng dụng bán hàng phải tiến hành đăng ký, thông báo trực tuyến với Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư 59 trên thiết bị di động trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT (www.online.gov.vn) kể từ tháng 4/2016, với thời gian dự kiến là ngày 5/4/2016.

Để đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thương nhân, tổ chức cần đăng ký mở tài khoản trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử Online.gov.vn.

Thông báo này cũng lưu ý, đối với các ứng dụng di động được thành lập và hoạt động trước ngày 31/3/2016 phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Thông tư 59 trong vòng 60 ngày kể từ ngày 31/3/2016. Quy trình đăng ký, thông báo ứng dụng TMĐT được thực hiện tương tự như đối với website TMĐT.

Tuy nhiên, do trong quá trình nâng cấp và bổ sung module mới trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT Online.gov.vn, có một số phần chưa ổn định nên để đảm bảo thuận tiện cho việc đăng ký, thông báo ứng dụng TMĐT trực tuyến, Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương đã quyết định lùi ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo trực tuyến sang ngày 11/4/2016, thay vì tiếp nhận từ ngày 5/4/2016 như dự kiến.

Ngày 31/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 59 quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông tư nêu rõ, thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng di động có cả chức năng bán hàng và chức năng cung cấp dịch vụ TMĐT chỉ thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định. Với một ứng dụng di động chỉ thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký một lần cho các phiên bản ứng dụng khác nhau.

Vân Anh
Nguồn ICT News