The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 14)

Pitching

Từ làm cho biết bao nhiêu người rơi vô trạng thái bấn loạn.

Hoặc mang lại nhiều tâm trạng khác nhau.

Đôi khi đó là một sự tra tấn và áp bức tinh thần.

Dễ hiểu thôi, vì đó là một cơ hội mang về khách hàng mới nhằm cải thiện doanh thu của công ty, luôn có áp lực phải thắng pitching. Thậm chí nếu hợp đồng mới có thể giúp công ty có thể thoát khỏi suy thoái thì áp lực càng nặng nề và căng thẳng hơn.

Tùy thuộc vào quy mô công ty, có thể sẽ có rất nhiều người, phòng này, ban kia, ở khắp mọi nơi đưa ra đề nghị phải làm như thế nào để hoàn thành dự án.

Ảnh minh họa: Internet

Khí huyết tuôn trào, trí não hoạt động tối đa, thay đổi ý tưởng, thay đổi brief, tranh cãi và áp lực tăng cao.

Nhờ vả quan hệ và kêu gọi giúp đỡ.

Công ty sẽ bị ảnh hưởng công việc hằng ngày.

Bạn trình bày cho khách hàng, mọi người ngay lập tức cảm thấy phấn chấn.

Và rồi bạn thua pitching.

Mổ xẻ lí do thất bại. Người này đổ lỗi người kia. Hoặc cũng có khi mọi người không đặt nặng vấn đề đó và tiếp tục tiến lên.

Hoặc khi bạn thắng pitching.

Rồi khách hàng quyết định không chạy dự án đã trình bày khi pitching. Hoặc khách hàng muốn thực hiện dự án theo một phiên bản khác. Hoặc cũng có thể mọi thứ sẽ tuyệt vời như kế hoạch.

Ý tưởng hay nhất đôi khi không giành chiến thắng. Và rồi khi xem những ý tưởng đã đánh bại team mình, bạn có thể thấy hoang mang thật sự với chất lượng những ý tưởng đó.

Ý tưởng nào mà chẳng là ý tưởng, bạn làm vì pitch hay không pitch thì chúng cùng có giá trị như nhau, chẳng phải chúng đều là của bạn sao?

Vài agency đôi khi cũng cố ý làm hời hợt ý tưởng chỉ để tham dự cho kịp pitching, nhiều khi cũng làm tôi khó hiểu. Ý tưởng nào mà chẳng là ý tưởng, bạn làm vì pitch hay không pitch thì chúng cùng có giá trị như nhau, chẳng phải chúng đều là của bạn sao? Nếu như bạn cho rằng việc hằng ngày có thể làm hời hợt cũng được thì việc bạn đi pitch hời hợt cũng là điều bình thường.

Tôi thích pitching (nếu team được trang bị để chiến đấu) vì tôi nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện một dự án mới, một cơ hội để tạo ra một chiến dịch khác biệt mà bạn không thể làm được với những khách hàng hiện tại của mình.

Nếu khi pitching, bạn suy nghĩ nhiều về việc bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ dự án, thay vì nghĩ về những ý tưởng tuyệt vời có thể giúp khách hàng đạt mục tiêu kinh doanh, thì những ý tưởng của bạn sẽ rất kém chất lượng.

Bạn không chỉ giúp khách hàng thôi đâu. Bạn cũng đang giúp chính bản thân mình đấy.

Tôi tin rằng làm cho quá trình pitching trong nội bộ trở nên thú vị thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đây là một nỗi khổ xương máu đúng nghĩa, nhưng nó lại hiệu quả để có những ý tưởng hay hơn (và ít đau đớn hơn). Điều này không có nghĩa là mọi người sẽ quá thoải và không có gì là vội vã. Chỉ là đảm bảo mọi người sẽ không phải cảm thấy thế giới bị “đảo lộn” khi công ty thông báo tham dự một cuộc pitching mới. Tinh thần mạnh mẽ hơn, năng lượng dồi dào hơn, thì từ “vui vẻ” có lẽ sẽ xuất hiện đâu đó chờ bạn.

English version

The View from My Window 14

Pitch.

One word that sends people into a certain kind of mental state.

Or several kinds of mental state.

Sometimes, even into a state of physical anguish and torture.

Understandably it’s a new business opportunity that promises to improve the company’s numbers so there’s pressure to win it. Maybe even save the company from going under which makes the pressure even heavier and burdening.

And depending on how big the business is, there may be lots of people from here, there, everywhere, who will be having a say on how things are done.

Adrenaline overflows, minds get into overdrive, idea changes, brief changes, tempers flare, and pressure mounts.

Connections are made, and favors are called.

Everyday business might suffer.

You presented, and everyone feels positive afterwards.

And then you lose the pitch.

A post-mortem follows. Maybe blames are thrown around. Or everyone moves forward with no problem at all, maybe.

Or you win the pitch.

And maybe the client decides not to run the campaign presented in the pitch. Or the client decides to run a different version of it. Or everything goes great as planned.

Sometimes not the best work wins. When you see the work that beats yours, you might actually be bewildered by the quality of it.

Sometimes, an agency purposely dumbs down the work because it is a “pitch” which bewilders me. Doesn’t the pitch work exists in the same universe as the non-pitch work which we do everyday? Unless dumbing down your everyday work is normal to you then doing that for a pitch is normal.

I like to pitch (if the team is equipped for the fight) as I think it’s a great opportunity to work on a new business, and a chance to create a different kind of work that perhaps you cannot do with your present clients.

If you only pitch thinking of how much you’re going to make instead of what kind of great ideas you can do to help the client win more business then your quality of ideas suffer.

You are not going to really help the client. You are going to help yourself.

And I believe to make it more productive, make the internal pitch process enjoyable, for everyone. This is admittedly, bloody difficult, but it works to produce better work (and less pain). It doesn’t mean everyone’s too relaxed and there’s no urgency. It just means no one will feel like it’s the end of the world whenever the agency announces a pitch is coming. Better morale, more energy, maybe even the word “fun” might fit in somewhere.

The views expressed in this article are personal opinions and do not represent the views of the respective agency.

Xem toàn bộ loạt bài The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc tại đây.

Brands Vietnam