Thế giới Di động báo lãi 417 tỷ quý I/2016

CTCP Đầu tư Thế giới Di động vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2016. Theo đó, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ 9,6% so với đầu năm, đạt gần 7.965 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đang là hơn 428 tỷ đồng, tăng 24,6% trong khi các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 14,3%, xuống còn 545 tỷ đồng, trong đó, phải thu của khách hàng là gần 75 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của MWG tính đến ngày 31/3 là hơn 5.667 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm, trong đó, tồn kho điện thoại di động chiếm tới 59,1%, đạt 3299 tỷ đồng, tiếp đến là thiết bị điện tử, đạt 1097 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tồn kho. Tồn kho thiết bị gia dụng và phụ kiện tăng nhẹ, đạt lần lượt 236 tỷ đồng và 402,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng nhẹ 5,9%, lên hơn 5.063 tỷ đồng, trong đó, phải trả người bán chiếm 42,6%, đạt 2.156 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong quý I/2016 của MWG đạt hơn 9.627 tỷ đồng, tăng tới 75,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ tăng 71,2%, lên gần 8.038 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp thu về tăng tới 98,4%, đạt hơn 1.589 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 71%, lên hơn 28 tỷ đồng trong khi chi phí lãi vay cũng tăng hơn gấp đôi, lên gần 30 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của công ty tăng gấp đôi trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý I/2016, MWG đạt lợi nhuận sau thuế 417,8 tỷ đồng, tăng 80,4% so với quý I/2015, EPS đạt 2.849 tỷ đồng.

So với kế hoạch 23.590 tỷ đồng doanh thu và 886 tỷ đồng lợi nhuận mà công ty đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, MWG đến nay đã hoàn thành 83,5% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Trần Thúy
Nguồn BizLive