FPT: 4 tháng đầu năm lãi ròng 504 tỷ đồng

4 tháng đầu năm FPT đạt 796 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong đó lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đạt 248 tỷ đồng. Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm và bán lẻ các sản phẩm công nghệ tiếp tục là 2 điểm sáng lớn nhất của FPT.

Theo tin từ CTCP FPT (mã FPT), kết thúc 4 tháng đầu năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 11.524 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch 4 tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt 796 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch 4 tháng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 504 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch 4 tháng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.267 đồng.

FPT cho biết, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm và bán lẻ các sản phẩm công nghệ tiếp tục là hai điểm sáng lớn nhất của hoạt động kinh doanh trong 4 tháng đầu năm. Cụ thể, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận tốc độ tăng trưởng 38% về doanh thu và 23% về lợi nhuận, đạt tương ứng 102% và 100% kế hoạch tháng.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt thị trường Nhật – thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong các năm trở lại đây với mức tăng 59% so với 4 tháng đầu năm 2015.

Lĩnh vực bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 34% về doanh thu và 36% về lợi nhuận sau 4 tháng, đạt tương ứng 106% và 103% kế hoạch 4 tháng.

Định hướng toàn cầu hóa cũng tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 4 tháng tiếp tục tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 1.689 tỷ đồng. Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đạt 248 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ.

Năm 2016, FPT đặt kế hoạch doanh thu 45.796 tỷ đồng và 3.151 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; cổ tức bằng tiền kế hoạch 20%.

Hồng Quân
Nguồn BizLive