explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ
Mô hình CRM của Gartner và cách ứng dụng trong thực tế!

SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ13/09/2023

265
Marketer PMAX - Total Performance Marketing
Suy thoái kinh tế: Trong nguy có cơ

PMAX - Total Performance Marketing13/09/2023

537
Marketer SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ
Churn Rate là gì? Chiến lược giảm churn rate hiệu quả cho SAAS

SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ11/09/2023

210
Marketer Nguyễn Dương Anh Khoa
1,273
Marketer Nguyễn Đình Thành
Co brand: những cú bắt tay đỉnh cao

Nguyễn Đình Thành14/08/2023

277
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
262
Marketer Nguyễn Thị Hà
281