explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

Marketer Nguyễn Dương Anh Khoa
1,245
Marketer SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ
Mô hình CRM của Gartner và cách ứng dụng trong thực tế!

SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ13/09/2023

379
Marketer PMAX - Total Performance Marketing
Suy thoái kinh tế: Trong nguy có cơ

PMAX - Total Performance Marketing13/09/2023

561
Marketer SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ
Churn Rate là gì? Chiến lược giảm churn rate hiệu quả cho SAAS

SlimCRMvn - Nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ11/09/2023

232